5 tips voor een succesvolle BI-implementatie

5 tips voor een succesvolle BI-implementatie

5 tips voor een succesvolle BI-implementatie

Veranderingen binnen een organisatie verlopen zelden vlekkeloos. Weerstand, scepsis, onzekerheid, angst en zelfs pure woede: ik heb het allemaal van dichtbij gezien. En zeker bij Business Intelligence (BI-)implementaties. Maar als je als organisatie wilt profiteren van data – en dat wil vrijwel iedere organisatie – dan zal je invulling moeten geven aan je Business Intelligence strategie. En dus moeten willen veranderen, want die verandering komt met een BI-implementatie vanzelf.

#1. Stel duidelijke eisen en doelen
Misschien wel de grootste valkuil is om aan te veel informatiebehoeften te willen voldoen. Om informatie te verzamelen met als doel ‘je weet maar nooit waar ik het voor kan gebruiken’. Dat maakt rapportages onnodig lang of er ontstaan allerlei losstaande rapportages. Stel daarom eisen aan de formulering van informatiebehoeften en zorg dat ze gerelateerd zijn aan een bedrijfsdoelstelling of aan het monitoren van processen. Zo voorkom je dat uiteindelijk zit ‘opgescheept’ met een berg aan data waar je vervolgens niets mee doet, wat het zoeken naar data die wél relevant is ook nog eens bemoeilijkt.

Zorg dus voor duidelijke richtlijnen over welke data wel en niet verzameld wordt, en leg vast voor wie de BI-rapportages bedoeld zijn, op welke informatievragen de tool antwoord moet geven en met welk doel.

#2. Zorg voor een degelijke business case
Het is niet eenvoudig om de business case voor BI te maken. Maar dat wil niet zeggen dat het niet kan! Probeer kansen en risico’s zoveel mogelijk te kwantificeren. Welke risico’s en bijbehorende kosten kun je dankzij BI verkleinen of uitsluiten? Welke kansen op nieuwe business kan BI aanduiden en wat levert dat op? Door de ROI van je BI-investering vooraf in kaart te brengen, is het eenvoudiger om breed draagvlak te creëren. Tip: zie ook tip 5!

#3. Houd het simpel
Als de implementatie te sterk IT-gedreven is, dan is het risico op te complexe tooling groot. IT’ers houden nu eenmaal van optimalisatie. Zij willen het liefst uitgebreid kunnen rapporteren en kiezen vaak voor een complexe architectuur van het datawarehouse. Maar uitgebreide functionaliteit komt de toegankelijkheid voor de eindgebruiker niet altijd ten goede. De business heeft juist behoefte aan eenvoudige en overzichtelijke rapportages. Het is goed om bij dit verschil stil te staan als je de BI-oplossing gaat selecteren.

#4. Stem af en werk samen
Een goede rapportage hangt af van veel factoren maar de basis ligt in het opstellen van de juiste definities. Binnen één organisatie hanteren verschillende afdelingen echter vaak hun eigen definities. Om daar eenheid in te brengen, is samenwerking vereist. Doorbreek silo’s! Betrek collega’s van alle afdelingen! Wanneer alle neuzen dezelfde kant op staan, wordt het succes van de BI-implementatie alsmaar groter.

#5. Kweek enthousiasme
Draagvlak is bij elk verandertraject belangrijk en dat geldt zeker voor de implementatie van BI. Voorkom dat de nieuwe tool een ‘speeltje’ wordt van IT en een handvol enthousiaste managers. Maak over de hele breedte van de organisatie duidelijk welke inzichten voor handen zijn en hoe belangrijk het is om één versie van de waarheid te bewaken. BI treft niet alleen IT, maar de gehele organisatie. Want elke afdeling heeft baat bij het juist gebruik maken van data.

Hoe staat het met jouw BI-volwassenheid?
Tot slot is het heel handig om voor jouw organisatie in beeld te brengen hoe het gesteld is met de zogeheten BI-volwassenheid. Dit kun je in kaart brengen samen met een partner. Het succes van een BI-implementatie is namelijk voor een belangrijk deel afhankelijk van het vermogen om de implementatie op een transparante manier in de gehele organisatie te laten landen. Kortom: ga aan de slag!

 

Lees hier het vorige bericht: Nieuwe generatie datawarehouses biedt blik op de toekomst

Bron: Buijserd, R.  (2017, 30 maart) 5 tips voor een succesvolle BI-implementatie. Geraadpleegd op 9 mei 2018, van blogs.sap.nl/analytics/5-tips-voor-een-succesvolle-bi-implementatie.