Een goede voorbereiding is het halve werk: 5 essentiële stappen voordat je migreert naar de cloud.

Een goede voorbereiding is het halve werk: 5 essentiële stappen voordat je migreert naar de cloud.

Een goede voorbereiding is het halve werk: 5 essentiële stappen voordat je migreert naar de cloud.

Migreren naar de cloud klinkt simpeler dan het is. De belangrijkste acties die organisaties in dit proces moeten maken, gebeuren in de voorbereiding. Een goede voorbereiding maakt de kans op slagen groter en zonder die voorbereiding is de slagingskans klein. Lees hier de 5 noodzakelijke stappen in een goede voorbereiding in migratietrajecten naar de cloud.

Er zijn 5 essentiële stappen die voorafgaand aan een cloudstrategie moeten worden gemaakt, om tot een gedegen, doordachte en robuuste strategie te komen die het succes van migratietrajecten vergroot én – niet onbelangrijk – de continuïteit van de onderneming waarborgt.

1.Wat is je achterliggende motivatie?

De eerste stap is goed te motiveren wat je achterliggende motivatie is om te kiezen voor migratie naar de cloud. Schrijf dat neer op papier, dan word je gedwongen daar dieper over na te denken. Je motivatie kan zijn dat je een snellere ‘time to market’ wil realiseren, of meer efficiency wil bereiken, als globale speler dichter bij lokale markten wil zijn (door te kiezen voor lokale providers) of dat je een betere balans wil hebben tussen Capex en Opex. Pure kostenbesparingen kunnen nooit een goede motivatie zijn, want de cloud is niet per definitie goedkoper. Trouwens, als je er meer voordelen uit wilt halen, mag het soms best wel wat meer kosten. Het is altijd een afweging.

2. Hoe volwassen is je organisatie?

Het is van belang een goed beeld te krijgen van je organisatie. Dit is het punt dat het meest wordt onderschat. Immers, migreren naar de cloud betekent niet simpelweg het verplaatsen van applicaties van de ene plek naar de ander. De werkwijze in de gehele organisatie verandert. Je moet je realiseren dat er grote verschillen zijn in de (werk)processen als je kiest voor de cloud, zeker in een hybride situatie. Die verschillen hebben een grote impact op de IT-organisatie, die van beheersfunctie naar SLA-functie moet gaan.

3. Hoe ziet je portfolio eruit?

Wat van groot belang is, is dat je vooraf bekijkt welke keuzes je wilt maken in je portfolio. Dat wordt vaak vergeten, maar is wel het verschil tussen complexiteit en vereenvoudiging. Als je je ideaalplaatje op papier zet met alle voorkeursapplicaties, moet je deze allemaal met elkaar laten communiceren en je moet ze allemaal managen. Keuzes maken is hierin belangrijk.

4. Wat zijn je uitdagingen?

Maak van te voren een inventarisatie van je uitdagingen. Voorbereid zijn op wat er (mogelijk) komen gaat helpt in het aanpakken van die uitdagingen. Zo moet je goed inventariseren wat de kosten zijn van de beslissingen die je neemt, het niveau van beschikbaarheid van applicaties en de mate van security die je wilt, of die je moet toepassen. Ik heb bijvoorbeeld zelf in het verleden back-ups gemaakt op tapes, maar besloot dat in de cloud te doen. Dat heeft zijn weerslag op zowel kosten, als op beschikbaarheid en security. En het vergt dus een andere werkwijze, die op al die drie gebieden impact heeft. Heb je bijvoorbeeld een hoge beschikbaarheid nodig, dan is redundancy wellicht van belang en moet je applicaties of infrastructuur afnemen in twee regio’s waar de provider actief is, zodat bij een storing in één regio de andere regio het overneemt.

5. Wat zijn je toekomstplannen?

Waar je vooraf al rekening mee moet houden, is de manier hoe je in de toekomst wilt omgaan met de adoptie van nieuwe applicaties. Je zal een adoptieplan moeten definiëren. Hoe wil je in de toekomst nieuwe diensten uitrollen? Kan dat in de cloud of moet dat on-premise? Wat past het beste bij het implementeren van een nieuwe applicatie? En wat is daarin de impact op de rest van de infrastructuur en processen?

Wel of niet migreren van applicaties

Nadat deze 5 stappen zijn genomen, ben je er nog niet. Het goed in kaart brengen van het applicatielandschap, de onderlinge afhankelijkheden tussen applicaties en de wijze waarop data wordt opgeslagen en gedeeld tussen applicaties, is van groot belang. Een assessment laat vaak zien dat organisaties die onderlinge verbanden niet goed op hun netvlies hebben, Domani Business Solutions kan je hierin helpen. Als je je data classificeert op strategische waarde, waarbij je besluit op welk waardeniveau je de grens trekt tussen cloud en on-premise, dan heeft dat gevolgen voor het wel of niet kiezen voor het migreren van applicaties. Een dergelijke assessment is dan ook standaard in het adviestraject van Domani Business Solutions.

Wilt u hier meer over weten of heeft u een andere vraag omtrent SAP Business One? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of bel via 077 – 744 00 55, wij denken graag met u mee.

SAP ERP GESCHIKT VOOR UW ORGANISATIE?

Wilt u vrijblijvend weten welke SAP oplossing het beste past by uw type organisatie & budget? Neem dan contact op met een SAP specialist van Domani Business Solutions.