Gebruikers – Definitie.

Gebruikers-definitie-SAPBusinessOne-tipentrick-sapbusinessone-domanibs

Gebruikers – Definitie.

Wilt u graag uw SAP Business One omgeving persoonlijk maken, door bijv. een foto op de achtergrond te zetten? Dat kan! Pas hiervoor uw gebruikers definitie aan met het tabblad weergave. Op dit tabblad definieert u motiefstijl, kleur, taal en lettertype voor de weergave van teksten. Ook kunt u een afbeelding instellen als achtergrondafbeelding. Ga naar het hoofdmenu van SAP Business One en selecteer Beheer > Instellingen > Algemeen > Gebruikers > Weergave om dit tabblad te openen.

Gebruikers-definitie-SAPBusinessOne-tipentrick-sapbusinessone-domanibs

Motiefstijl

Selecteer de stijl voor de grafische interface van SAP Business One.

Kleur

Als de standaardkleur hier niet wordt gedefinieerd, wordt deze overgenomen uit het tabblad Algemene instellingen: Weergave.

Taal

Selecteer in de gebruikersinstellingen de weergavetaal voor SAP Business One. Als u dit veld leeg laat, wordt de taal uit de algemene instellingen overgenomen.

Lettertype

Selecteer in de gebruikersinstellingen het lettertype voor weergave van alle teksten in SAP Business One. Het standaardlettertype is Tahoma. Als u dit veld leeg laat, wordt het lettertype uit de algemene instellingen overgenomen.

Lettergrootte

Selecteer de lettergrootte van de weergegeven tekst voor de gebruikersinstellingen. De standaardgrootte is 10. Als u dit veld leeg laat, wordt de lettergrootte uit de algemene instellingen overgenomen.

Achtergrond, Bladeren

Selecteer een afbeelding die u wilt weergeven als achtergrond in het hoofdvenster van SAP Business One.
Bij de standaardwaarde –Geen– wordt geen achtergrondafbeelding weergegeven.
Selecteer Bladeren om een afbeelding op uw computere of binnen het netwerk te zoeken. De geselecteerde afbeelding wordt ook opgeslagen in de map Afbeeldingen in SAP Business One.

Voorbeeld

Hiermee geeft u een voorbeeld weer van de geselecteerde afbeelding die wordt weergegeven als achtergrond nadat u in dit venster op Actualiseren hebt geklikt.

Hoge schermresolutie

Definieer met welke resolutie afbeeldingen moeten worden weergegeven in SAP Business One. Als u Volledig selecteert, wordt de afbeelding weergegeven in de resolutie waarmee deze is opgeslagen. Bekijk eerst hoe afbeeldingen met de standaardoptie worden afgedrukt. Als u niet tevreden bent over de weergave, selecteert u een andere optie in dit veld.
Afbeeldingweergave

Geeft aan hoe de afbeelding op de achtergrond wordt weergegeven:
Gecentreerd, als Volledig scherm of Naast elkaar.

Standaardwaarden herstellen

Zet de gegevens teug naar de waarden die zijn gedefinieerd in het venster Gebruikersinstellingen of in het venster Algemene instellingen. De optie Standaardwaarden herstellen is ook in het contextmenu beschikbaar. Als u een contextmenu wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop in een venster of op een gebied, of drukt u op de sneltoets

 

Lees hier de tip en trick van vorige week: Sneltoetsen in SAP Business One