Het kabinet investeert in het vergroten van digitale veiligheid.

domanibs-derde-dinsdag-september-digitale-veiligheid

Het kabinet investeert in het vergroten van digitale veiligheid.

Digitale veiligheid is een van de kernpunten in het regeerakkoord voor komend jaar van Rutte III. In de miljoenennota van 2019 staat een bedrag van 95 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA). Nog dit jaar wordt een bedrag van 30 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de aanpak van cybercrime.

Een digitaal weerbaar Nederland
Op de NCSA staan onder andere verschillende cybersecurity-samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingen moeten overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties voorzien van informatie op het gebied van cyberdreigingen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de bestrijding van cybercrime. Enkele maatregelen die op de planning staan:

– Voorlichtingscampagnes om bij burgers en bedrijven de bewustwording te vergroten;
– Standaarden voor de beveiliging van Internet-of-Things;
– Bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun systemen;
– Het opzetten van een certificeringsstelsel voor dienstverleners op het gebied van cybersecurity.

Dit alles met als doel: de digitale weerbaarheid van Nederland vergroten.

Digitalisering biedt meer kansen
Dat ICT en digitale veiligheid een topprioriteit is voor dit kabinet komt in het regeerakkoord niet helemaal tot zijn recht. Er wordt, voor zover bekend, voornamelijk geïnvesteerd in maatregelen tegen cybersecurity. De uitgebreide mogelijkheden die ICT-toepassingen bieden op andere maatschappelijke vlakken blijft onderbelicht. Digitalisering biedt bijvoorbeeld kansen bij het oplossen van het tekort aan banen in bepaalde sectoren, het behalen van klimaatdoelstellingen en het betaalbaar houden van de zorg.