Het medicijn tegen de angst om overbodig te worden.

het medicijn tegen de angst om overbodig te worden

Het medicijn tegen de angst om overbodig te worden.

Er wordt weleens gezegd dat mensen langzame, onnauwkeurige, maar briljante denkers zijn, en machines snel, nauwkeurig en dom. Maar dat gaat niet meer op. In ieder geval niet voor de machines. De digitale transformatie brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. Daarom roepen nieuwe technologieën als machine learning, Artificial Intelligence (AI) en blockchain bij sommige mensen sterke weerstand op.

De grootschalige automatiseringsgolf zorgde ervoor dat veel arbeidersbanen verdwenen. Veel managers en economen vonden dit de prijs die betaald moest worden voor vooruitgang. Maar nu beginnen nieuwe technologieën ook voet aan de grond te krijgen op de kantoorvloer. En dat geeft sommige mensen een onbehaaglijk gevoel. Mensen verwachten dat banen ingenomen worden door intelligente machines, precies zoals dat gebeurde met de vaklieden en ambachtslui die hun baan verloren aan massaproductie.

Voor een groot deel komt dit gevoel natuurlijk voort uit angst. Uit angstaanjagende toekomstbeelden waarin machines heersen over de mensheid. Voor ons als CFO’s is het dan ook belangrijk om deze spookverhalen te ontkrachten. De waarheid ligt namelijk ergens in het midden. In de toekomst zullen medewerkers op kantoor samenwerken met slimme technologieën. Hun baan kan erdoor veranderen, maar technologie werkt ze niet de deur uit.

Technologie beïnvloed ons allemaal

Neem bijvoorbeeld jouw finance-team. Velen van hen zien AI of blockchain als een alarmsignaal dat ervoor waarschuwt dat hun baan over vijf jaar niet meer bestaat. Ja, technologie zal ons allemaal beïnvloeden. Maar de kans dat technologie gebruikt gaat worden als aanvullende tool is veel groter dan de kans dat het ons compleet vervangt.

In mijn eigen team werken veel ervaren mensen. Sommigen van hen werken al 15 tot 20 jaar op de finance-afdeling. Ik vraag ze altijd hun huidige werk te vergelijken met het werk dat ze tien jaar geleden deden. Zijn ze blij met de veranderingen die technologie mogelijk maakte? De meesten beantwoorden die vraag met een volmondig ‘ja’. Omdat ze saaie, repeterende taken niet meer hoeven te doen. En omdat ze zich nu kunnen richten op hun bijdrage aan de groei van het bedrijf. Er is geen reden om te denken dat dit nu, met Machine Learning, AI of blockchain, anders zal gaan.

Angst wordt aangewakkerd door onwetendheid. Daarom vind ik dat CFO’s hun teams verantwoordelijk moeten maken voor hun eigen leerproces. Zodat de medewerkers relevant blijven voor het bedrijf, en ze de toekomst van hun baan in eigen hand nemen. Managers die alleen kijken naar de directe behoeften van hun team, vinden dat elke vorm van extra leren en ontwikkeling bovenop het gewone werk komt. En sommigen vinden zelfs dat leren in eigen tijd moet gebeuren. Voor mij is leren onderdeel van het werk. Een paard naar het water leiden is niet voldoende. Hoewel je het niet kunt dwingen te drinken, kun je het wel meer dorst laten krijgen.

Leeractiviteiten opnemen in de jaarlijkse targets van elk teamlid bevordert het leerklimaat, verandert de instelling van mensen en geeft medewerkers de mogelijkheid om zelf de regie te nemen over hun leerproces. Voor elk teamlid maak ik leren een van de belangrijkste taken. Elke week blok ik één of twee uur in hun agenda’s om hieraan te besteden.

Nieuwe skills leren door disruptie van digitalisering

De snelheid van vooruitgang en de disruptie van digitalisering betekenen dat je finance-team nieuwe skills moet leren. Maar als je je team verantwoordelijk maakt om zelf te leren wat dit voor hen en hun rol betekent, krijgen ze het gevoel dat ze regie hebben over hun eigen werkzaamheden. En dat betekent veel voor ze.

Vanuit het perspectief van return on investment wordt de beslissing om te investeren in automatisering makkelijker en makkelijker. En in sommige gevallen kan technologie delen van je personeelsbestand probleemloos vervangen. Maar als je vandaag niet begint met investeren in je mensen, mis je een grote kans. Een kans om de kosten te vermijden die de krimp in je personeelsbestand opleveren. En de kans om je bedrijf te laten groeien door slim te schuiven met capaciteit, waardoor je CEO de waarde van de investering zal gaan zien.

De toekomst van je finance-team zal minder gaan over of een intelligente machine delen van hun werk beter kan doen. En meer over hoe je team zich kan aanpassen aan het werken met nieuwe technologie.