Internet of Medical Things: Vijf toepassingen

Internet-of-Medical-Things-domanibs-sapbusinessone
Internet of Medical Things: Vijf toepassingen

Met de kansen die internet of things (IoT) voor de gezondheidszorg biedt, nemen ook de experimenten met slimme technologie toe. In 2020 zal de wereldwijde markt van IoMT (internet of medical things) 136,8 miljard bedragen. Welke verbeteringen voor de medische wereld brengt deze ontwikkeling met zich mee? Lees hier vijf toepassingen.

1. Patiëntenidentificatie 
Eén van de beste businesscases rond IoMT en gezondheidszorg is PPI (positieve patiënt identificatie). Sensoren identificeren patiënten, waarna het verloop van een behandeling wordt bijgehouden en gemonitord. Hierdoor neemt de foutmarge af en ontstaat er een vloeiende workflow. Het aantal gemaakte fouten bij bloedtransfusies is in testomgevingen met IoMT met de helft verminderd. 

2. Monitoring op afstand 
IoMT is ook in te zetten om patiënten op afstand in de gaten te houden. Door middel van draadloze apparaten en mobiele apps begeleidt de dokter de patiënt op afstand en grijpt hij in wanneer nodig. Patiënten kunnen hierdoor eerder naar huis of juist langer thuis wonen. Het ziekenhuis bespaart geld en de patiënt herstelt in een vertrouwde omgeving.

3. Voorraadbeheer  
Een andere besparende businesscase is te maken rond voorraadbeheer. Apparaten en  verpleegmiddelen in een ziekenhuis zijn kostbaar. IoMT maakt het mogelijk om zonder moeite de voorraad medische middelen en apparaten bij te houden. Elk apparaat is uitgerust met bluetooth, wifi of een rfid-chip. Zorgprofessionals maken contact met het apparaat in kwestie en vragen zo informatie op. Op deze manier is de voorraad altijd up-to-date en traceerbaar, en vindt er een efficiënte omgang met spullen plaats.

4. Bezoekerservaring
IoMT-technologie draagt door extra dienstverlening en informatievoorziening ook bij aan het verbeteren van de ervaring van zowel de patiënt als de bezoeker. De technologie helpt de bezoeker om door het ziekenhuis te navigeren. Of denk aan iets eenvoudigs als een applicatie die ziekenhuisbezoekers realtime informeert over wachttijden.

5. Voorspellende waarde
Nog een interessante businesscase zit ‘m in het voorspellen van trends en tendensen door analyse van door IoMT-verzamelde data. Denk aan opvallend kwistig gebruik van bepaalde zorgmiddelen. Ook zijn er op basis van data nieuwe toepassingen te bedenken die de kwaliteit van de zorg weer kunnen verbeteren.

Aandachtspunten
“IoMT garandeert de gezondheidszorg die we allemaal willen.”

Uiteraard zijn er ook aandachtspunten wat IoMT betreft. Op dit moment zijn er al 3,7 miljoen medische apparaten die met elkaar in verbinding staan en medische gegevens van de patiënt opslaan. Dat is een groot beveiligingsrisico en vergt een grote verantwoordelijkheid
van de zorginstanties die ze moeten beheren. Er zijn zeer sterke clouds of platforms nodig om alle aangesloten IoMT-apparaten te beheren en de verzamelde data op een correcte wijze te behandelen.

Bovenstaande toepassingen maken minder fouten, drukken de kosten, laten ons efficiënter samenwerken, bieden de verzamelde data toekomstige oplossingen en behandelen patiënten op afstand. Het zijn verbeteringen die broodnodig zijn om grote uitdagingen als vergrijzing te adresseren en op te vangen. IoMT garandeert de gezondheidszorg die we allemaal willen. 


SAP ERP GESCHIKT VOOR UW ORGANISATIE?

Wilt u vrijblijvend weten welke SAP oplossing het beste past by uw type organisatie & budget? Neem dan contact op met een SAP specialist van Domani Business Solutions.