Nemen robots het magazijn over?

Nemen robots het magazijn over?

Nemen robots het magazijn over?

De vraag naar magazijnmedewerkers is dankzij de groei van e-commerce explosief gestegen. Robots zouden wel eens het antwoord kunnen zijn. Maar de inzet van robots werpt tegelijkertijd een andere vraag op: gaat dit niet ten koste van arbeidsplaatsen?

Veiliger en minder eentonig
In een magazijn met robots ziet die workflow er anders uit. Robots kunnen het meeste loopwerk op zich nemen, terwijl medewerkers zich concentreren op een kleiner gebied. De robot toont de medewerker via een scherm het gewenste product. De medewerker haalt het product uit het schap en ‘geeft’ het aan de robot. Hierdoor kan er per uur wel twee keer zoveel gepickt worden. Deze workflow brengt de loopafstand van medewerker met zo’n 75% terug, wat de fysieke belasting fors verlaagt.

Is het dan alleen maar hosanna met robots in het magazijn? Het antwoord op die vraag is nog niet helemaal zeker. Er zijn genoeg kritische geluiden. Robots zouden volgens doemdenkers op termijn mensenwerk volledig kunnen overnemen, en daarmee arbeidsplaatsen inpikken.

Verschuivingen
Jazeker: robots gaan zorgen voor verschuivingen op de arbeidsmarkt van de logistieke keten. Maar die verschuivingen hoeven niet te betekenen dat arbeidsplaatsen verloren gaan. De aard van de werkzaamheden verandert, en daarnaast wordt het mensenwerk veiliger en minder repetitief.

Robots kunnen geestdodende taken overnemen. Ook het tillen van zware objecten kan met de inzet van robots tot het verleden behoren. Dat vergroot de veiligheid, vermindert uitval en verkleint gezondheidsrisico’s. Ten slotte maken robots tijd en capaciteit vrij voor taken die meer beslissingsgericht zijn. Denk bijvoorbeeld aan de beoordeling van de staat van een retour.

Toekomst
Op termijn zou de robot in ieder geval het gehele pickwerk kunnen overnemen. Het is echter nog maar de vraag hoe lang het duurt voor dit een betaalbare optie is. Medewerkers zelf vrezen er in ieder geval niet voor.

Experts lijken die mening te delen. Een aantal grote roboticsbedrijven geeft aan dat de roep voor magazijnmedewerkers niet minder is geworden door de robots. En volgens een aantal deskundigen wordt de roep om personeel ook in de toekomst niet minder door robotisering.

Geen eenduidig antwoord
Nemen robots het magazijn over? Die vraag in de titel heeft een dubbel antwoord. Ja: robots zijn recentelijk interessanter geworden voor een groter publiek. De investeringen hierin zullen toenemen, met meer robots in magazijnen tot gevolg.

Maar anderzijds lijkt het er vooralsnog sterk op dat het de mens niet overbodig maakt. Wel worden hun taken aangenamer en veiliger. En dat kan nooit een slechte ontwikkeling zijn.

 

Bron: Janssen , C. (2018, 12 juni) Nemen robots het magazijn over?. Geraadpleegd op 20 juni 2018, van blogs.sap.nl/scm/nemen-robots-het-magazijn-over.