Stel nieuwe opties in bij gebruikersgroepen.

Stel nieuwe opties in bij gebruikersgroepen

Stel nieuwe opties in bij gebruikersgroepen.

Wanneer een nieuwe medewerker (die ook gebruiker is) bij het bedrijf komt werken, dan kunt u verschillende instellingen en voorkeuren definiëren. Eerder introduceerde SAP Business One de gebruikersgroepen die het mogelijk maken om verschillende groepen gebruikers te definiëren en aan elke groep de relevante set autorisaties toe te wijzen. Autorisaties spelen een belangrijke rol bij het definiëren van de gebruikersrol en -verantwoordelijkheden, maar er zijn ook aanvullende aspecten.

Met de nieuwe toegevoegde uitbreidingen kunt u het betreffende type op elke groep toepassen en aanvullende parameters definiëren. Ga hiervoor naar Beheer > Definitie > Algemeen > Gebruikersgroepen.

Stel nieuwe opties in bij gebruikersgroepen

In het voorbeeld hierboven kunt u met het groepstype “Bevoegdheden” het datumbereik definiëren waarbinnen de toegekende autorisaties geldig zijn – voor de hele groep en alleen voor specifieke gebruikers.

Met andere groepstypen kunt u waarschuwingen, formulierinstellingen en UI-configuratiesjablonen aan de hele groep toewijzen, waardoor het proces voor het instellen van de gebruiker wordt versneld.

Beschikbaar in SAP Business One 9.3, versie voor SAP HANA en SAP Business One 9.3.