Stel reeksen in voor inventarisatietelling

inventaris-domanibs-sap

Stel reeksen in voor inventarisatietelling

Inventarisatiebeheer is belangrijk. U moet de inventarisatie in de juiste fysieke omstandigheden opslaan, de vervaldata in de gaten houden, het beschermen tegen elke vorm van schade en u moet het nauwkeurig tellen om ervoor te zorgen dat het correct in de boeken wordt weergegeven.

Wanneer u uw inventaris één of twee keer per jaar telt, kost elke telling veel tijd, meestal haastig, soms met uitbestede hulp en kan het aanzienlijke hiaten in de boeken aan het licht brengen. Om ongewenste verrassingen te vermijden en de nauwkeurigheid van de voorraadstatus voortdurend te verhogen, stelt SAP Business One u in staat om regelmatig telreeksen in te stellen:

Beheer > Definitie > Magazijnbeheer > Inventarisatiecycli.

inventarisatiecycli-sap-domanibs

Bij een frequente telling is het telproces efficiënter, neemt het tellen minder tijd in beslag en als er inconsistenties worden ontdekt, zijn deze van ondergeschikt belang. Onderzoek naar de oorzaak van kleine inconsistenties die tijdens een frequente telling aan het licht komen, kan voorkomen dat er in de toekomst grotere gaten in het telproces ontstaan.

Wijs nu de relevante voorraadcyclus toe aan het betreffende magazijn, hetzij per artikelgroep of subniveaus (in magazijnen waar de locaties van de bakken worden beheerd):

Beheer > Definitie > Magazijnbeheer > Bepaling periodieke inventarisatie

bepaling-periodieke-inventarisatie-sap-domanibs

U kunt voor elke cyclusreeks een speciale gebruiker toewijzen en daarnaast kunt u voor deze gebruiker een waarschuwing instellen. Genereer het rapport ‘Bepaling periodieke inventarisatie’ om de aanbevolen tellingen voor vandaag te bekijken en te beginnen met het tellen van de inventaris voor de relevante items.

Beschikbaar bij SAP Business One, versie voor SAP HANA en SAP Business One.