Wist u dat blockchain gebruikt kan worden om informatie te beveiligen?

SAP-blockchain-domanibs

Wist u dat blockchain gebruikt kan worden om informatie te beveiligen?

Blockchain is een vorm van (cyber)beveiliging die tot doel heeft om de authenticiteit, de beschikbaarheid, de integriteit van informatie te verzekeren.
Het is letterlijk een keten (chain) van blokken (blocks) met digitale informatie, in een bepaalde volgorde.

Specifiek voor een blockchain is dat hij niet vanuit één centraal punt wordt aangestuurd, maar wel door meerdere partijen/computers tegelijk.
Tussen hen is er geen hiërarchie. Elke computer – men spreekt van node – houdt een kopie bij van de (informatie in de) blockchain en werkt deze bij
als er een nieuwe block gevormd wordt. Dit heeft tot gevolg dat niemand (ongemerkt) de informatie in een blockchain kan wijzigen. Men zou dan
immers elke kopie van elke node moeten wijzigen. Hoe meer nodes hoe veiliger de blockchain dus.

Het is belangrijk te weten dat blockchain één van vele methodes is die gebruikt kan worden om informatie te beveiligen. Of blockchain voor een
specifiek bedrijfsproces de juiste oplossing is, hangt o.a. af van de volgende factoren:

(1) men wil informatie delen/beschikbaar stellen;
(2) die door verschillende personen geschreven wordt;
(3) er moet vertrouwen gecreëerd worden tussen de partijen omdat ze elkaar bijv. niet fysiek kunnen ontmoeten;
(4) transparantie tussen de partijen is belangrijk;
(5) er zijn verwantschappen tussen de verschillende delen waaruit het bedrijfsproces bestaat;
(6) er is een tussenpersoon nodig.

Lees hier het bericht van vorige week terug: Webinar van Elvy